RODO

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).
Mając na uwadze obowiązujące przepisy, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W związku z  powyższą informacją MD Nieruchomości Martyna Kusiak informuje Państwa, że:
    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: MD Nieruchomości Martyna Kusiak, ul. 1 Maja 78; 99-320 Żychlin; REGON: 381907182, NIP: 775 259 18 98,
    2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: MD Nieruchomości Martyna Kusiak, ul. 1 Maja 78; 99-320 Żychlin lub e-mailowo: biuro@md-nieruchomosci.pl
    3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora – MD Nieruchomości Martyna Kusiak;
    4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. portale internetowe, programy związane z obsługą biura nieruchomości, urzędy;
    5. Państwa dane osobowe przetwarzane są dla celów związanych z:
        a)  Realizacją umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
        b) Zlecenia dotyczącego pomocy prawnej w celu wykonania usługi, bądź dochodzenia roszczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem  Państwa dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom w celu należytego wykonywania czynności pośrednictwa, oraz obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
        c) Prowadzenia ewidencji księgowej dokumentów
    6. Podanie przez Państwa informacji dotyczących  danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/realizacji zlecenia;
    7. Państwa dane osobowe przetwarzane będą ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych;
    8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy i realizacji zobowiązań oraz wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń (do czasu przedawnienia);
    9. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;

    10. Państwa dane nie będą przekazywane do Państw Trzecich, czyli poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Lichtensteinu, oraz Norwegii.

    11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić  środki  fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony  przed  ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
    • żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
    • żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
    • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, lub usunięcia Państwa danych, jeżeli są ku temu podstawy prawne lub faktyczne,
    • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
    • przenoszenia Państwa danych osobowych,
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego (w Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy biuro@md-nieruchomosci.pl lub pisemnie na adres Biura.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem